Tag: ถ้ำเอราวัณ

พลาดได้ไงที่เที่ยวในเมืองไทย จังหวัดหนองบัวลำภู

พลาดได้ไงที่เที่ยวในเมืองไทย จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ตอนบน เราจะเรียกกันส่วนมากว่าเป็นทางภาคอีสาน ที่มีความน่าสนใจในแหล่งท่องเที่ยว มีวัฒนธรรมที่ดีงาม อยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาเที่ยวกันให้มากขึ้น ทางจังหวัดนี้มีจุดเที่ยวหลายแห่งที่อยากจะแนะนำให้กับทุกคนได้ทราบกัน เผื่อว่าจะเป็นคำแนะนำที่ดีสำหรับคนที่กำลังสนใจได้ โดยชื่อเก่าที่ไพเราะเคยเรียกกันมาไม่ว่าจะเป็น เวียงจำปานครกาบแก้วบัวบาน ชื่อยาวมีความเป็นเอกลักษณ์ แต่ในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนชื่อกันมาแล้ว จนได้เป็นชื่อตอนนี้ที่มีการเรียกกันติดปาก มีพื้นที่อยู่โดยใหญ่อยู่พอสมควร พอจัดอันดับแล้วอยู่ที่ 55 ของประเทศไทย โดยประชากรอาศัยอยู่มีมากกว่า 5 แสนคนด้วยกัน..