Tag: น้ำตกธารทิพย์

น้ำตกธารทิพย์ สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี

น้ำตกธารทิพย์ สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี

น้ำตกธารทิพย์ เป็นแหล่งพื้นที่ของการที่เหมาะมาท่องเที่ยวที่มีความสวยงามของธรรมชาติที่แท้จริง ที่ได้มีการตั้งอยู่ในเขตของอำเภอประจันตคาม ในจังหวัดปราจีนบุรี ที่เราอาจจะเรียกกันอีกชื่อหนึ่งก็ได้ที่มีชื่อว่าน้ำตกหมูบูด มีขนาดที่ใหญ่พอสมควรให้เราได้มาเที่ยวกัน เป็นน้ำตกที่เรามองแล้วจะเห็นเพียงแค่ชั้นเดียวเท่านั้น มีความสูงอยู่ที่ประมาณ25-26 เมตรด้วยกัน สายน้ำที่แห่งนี้ไหลไม่เคยขาด มีน้ำไหลตลอดทั้งปีให้เราได้เห็นกัน แล้วยังเป็นต้นกำเนิดของห้วยน้ำคล้ำกันอีกด้วย นับว่ามีความสำคัญ และจากการที่น้ำไหลเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดธารน้ำในขนาดที่ไม่ใหญ่มาก จนกลายเป็นแบบชั้นน้ำตกเลย มีตาดน้ำ แล้วชื่อที่ได้มานี้มากจากชื่อหมู่บ้านนั่นเอง และต่อมาก็ให้จัดตั้งเป็นวนอุทยานแห่งชาติน้ำทิพย์ด้วย ที่นับว่าพื้นที่ประมาณ..