Tag: น้ำตกปิโตตุ๊โกร

น้ำตกปิโตตุ๊โกร สายน้ำแห่งกว้างใหญ่ในเมืองตาก

น้ำตกปิโตตุ๊โกร สายน้ำแห่งกว้างใหญ่ในเมืองตาก

น้ำตกปิโตตุ๊โกร ในดินแดนน้ำตกแห่งนี้ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของน้ำตกเป็นหัวใจ ที่อยู่ในจังหวัดตากนั่นเองที่มีทั้งภูเขาอยู่เต็มพื้นที่ มีต้นไม้ ใบหญ้าที่ร่มเย็นอย่างมาก ซึ่งถือว่ามีความสวยและมีความน่าสนใจมากที่สุด โดยจะอยู่ในพื้นที่ป่านเรศวร ที่มีอยู่รอบด้านนั่นเอง ที่มองเข้าไปใครก็อาจจะไม่กล้าเข้า เพราะว่ามีป่าที่แอบจะน่ากลัวอยู่ แต่ถ้าเมือ่ไหร่ที่เราลองเปิดใจมาเที่ยวแล้ว ในดินแดนแห่งนี้ท่านะจะพบกับความสุขมาก ที่มีทั้งเมฆที่โดยคลุมอยู่ในท่ามกลางที่สวยแบบนี้นั่นเอง ที่ไม่ว่าจะมาเวลาไหนก็สามารถมาชมความงามได้ แต่ว่าตอนกลางคืนไม่แนะนำให้เดินบริเวณน้ำตกแห่งนี้อาจจะเกิดอันตรายมาในภายหลังก็เป็นได้  น้ำตกปิโตตุ๊โกร อยู่ที่สูงที่สุดในเมืองไทยของเรา!! ในที่เที่ยวน้ำตกชื่อแปลกแห่งนี้ เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในไทยของเราเลย ที่มีการพูดถึงกันและมีนักท่องเที่ยวต่างเข้ามาเป็นจำนวนมากได้เลยนั่นเอง..