Tag: น้ำพุร้อนสันกำแพง

มาเที่ยวด้วยกันที่ น้ำพุร้อนสันกำแพง เมืองเชียงใหม่

มาเที่ยวด้วยกันที่ น้ำพุร้อนสันกำแพง เมืองเชียงใหม่

น้ำพุร้อนสันกำแพง แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม มีธรรมชาติที่สามารถบำบัดร่างกาย ชีวิตและจิตใจเราได้ด้วย โดยเมื่อเราพูดถึงสถานที่ต่างๆ ที่เป็นน้ำพุร้อน เราจะพลาดไม่ได้เลยในการมาเที่ยวในจังหวัดนี้ ในอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ ที่นับว่าเป็นน้ำพุร้อนที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่ง เป็นที่รู้จักกันของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ และนักท่องเที่ยวอีกจำนวนมาก โดยมีเนื้อที่โดยประมาณ 75 ไร่ แล้วยังห่างจากอำเภอเมืองไม่ไกลเท่าไหร่นัก การเดินทางไม่มีความยากหรือลำบากแน่นอน แล้วระหว่างการเดินทางเรายังเห็นเส้นทางที่แสนจะอบอุ่น ที่พร้อมไปด้วยธรรมชาติที่เขียวขจี มีความน่าจดจำมาก..