Tag: น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน

ท่องเที่ยวไปด้วยกันได้ที่ จังหวัดลำปาง

ท่องเที่ยวไปด้วยกันได้ที่ จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตของทางภาคเหนือในประเทศไทย ที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก ทั้งในเรื่องบรรยากาศที่แสดงถึงความเป็นธรรมชาติที่น่าสนใจ มีต้นไม้ ภูเขา ใบหญ้าอยู่เต็มพื้นที่ มองไปไหนจะเห็นแต่ต้นไม้สีเขียว ที่นับว่าบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆ ที่มีเรื่องความสวยงาม อากาศที่บริสุทธิ์ เป็นที่ต้องการของทุกคน โดยเมื่อก่อนมีให้เรียกกันหลายชื่อ ไม่ว่าจะเป็นนครลำปาง เมืองรถม้า เป็นต้น ที่ต่างมีอีกหลายชื่อ โดยใครที่มาเที่ยวต่างจะได้รับความประทับใจกลับบ้านไป และที่เรียกันในชื่อเมื่อก่อนว่าเมืองรถม้า เนื่องจากว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนี้นั่นเอง..