Tag: ปรางค์กู่

เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันได้ที่ จังหวัดชัยภูมิ

เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันได้ที่ จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างมาก ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่มีแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตเป็นจำนวนมาก โดยมีพื้นที่ใหญ่มากเป็นอันดับที่ 7 ของไทย โดยประชากรที่อาศัยอยู่มีจำนวนมากถึง 1.2ล้านคนด้วยกัน โดยนับว่ามีความหนาแน่นมากเช่นเดียวกัน ที่มีสัญลักษณ์ประจำจังหวัดทั้งต้นไม้และดอกไม้คือ ขี้เหล็กและดอกปทุมมา มีความเป็นเอกลักษณ์ที่น่าจดจำอย่างมาก โดยเป็นเมืองที่มีเรื่องราวยาวนาน นับว่ามีความสำคัญมาก โดยส่วนมากแล้วจะมีพื้นที่เป็นภูเขาส่วนมาก ต้นไม้ ใบหญ้าเยอะ มีที่ราบติดกับฝั่งแม่น้ำด้วย ใครที่สนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวครั้งนี้..