Tag: พระธาตุหริภุญชัย

มาท่องเที่ยวทั่วไทยไปด้วยกันได้ที่ จังหวัดลำพูน

มาท่องเที่ยวทั่วไทยไปด้วยกันได้ที่ จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่นัก เนื่องจากว่าจากการจัดอันดับแล้ว มีขนาดเล็กที่สุดแล้วในเขตของทางภาคเหนือ เนื่องจากว่ามีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มีความแออัด อีกทั้งยังมีการจัดอันดับทั้งหมดของพื้นที่ในประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 48 ในความกว้างของพื้นที่เหล่านี้ โดยมีประชากรอาศัยอยู่จำนวน 4 แสนกว่าคน โดยที่ความหนาแน่นไม่มากเท่ากับจังหวัดอื่น ใครที่มาก็ต่างอยากที่จะมารับชมความเป็นธรราติของพื้นที่ ความร่มเย็น ความสวยงามน่าจดจำ ส่วนมากแล้วจะมีป่าที่เป็นธรรมชาติอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมาก มีต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด ที่เป็นเอกลักษณ์คือต้นก้ามปูและดอกทองกวาว ที่มีความสวยงามน่าจดจำอย่างมาก โดยเมื่อก่อนนี้จะเรียกจังหวัดนี้ว่านครหริภุญชัย..