Tag: ย่านเมืองเก่า

เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันที่ จังหวัดสงขลา

เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันที่ จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา ดินแดนของนักเดินทาง ที่มีความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยอยู่ในเขตของทางภาคใต้ที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่พอสมควร โดยการจัดอันดับให้อยู่ที่  26 ของประเทศไทย และมีประชากรอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 1.4 ล้านคน ที่ถือว่าเป็นจำนวนมากอันดับที่สองของทางภาคนี้เลยทีเดียว จัดให้อยู่ในอันดับที่ 10 โดยเมื่อก่อนนี้จะมีชื่อให้เรียกกันเช่น ซิงงกอรา สิงขร และอื่นๆ ล้วนมีความหมายแต่ในสมัยนี้มีการเปลี่ยนชื่อมาใช้เรียกกันคือในปัจจุบัน โดยพื้นที่ของทางจังหวัดนี้อยู่ติดกับเพื่อนบ้านอาเซียนเราเราเองคือมาเลเซีย ในเขตติดต่อกัน..