Tag: วัดบูรพาภิราม

จังหวัดร้อยเอ็ด กับที่เที่ยวยอดนิยมที่ห้ามพลาด

จังหวัดร้อยเอ็ด กับที่เที่ยวยอดนิยมที่ห้ามพลาด

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทย ที่อยู่ในส่วนของพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำชี ที่ถือว่ามีความรุ่งเรืองมาก โดยเป็นเหมือนพื้นที่ที่อุดมไปด้วยความสวยงามอยู่รอบตัว มีความเป็นธรรมชาติ โดยเมื่อก่อนมีชื่อว่าสาเกตนคร มีพื้นที่ใหญ่มากเป็นอันดับที่ 23 ของประเทศไทยด้วยกัน และมีประชากรอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 1.2 ล้านคนในยอดปัจจุบันนี้ มีมากเป็นอันดับที่ 13 จากการศึกษาข้อมูลมาแล้ว ส่งผลให้เกิดความหนาแน่นมากเป็นอันดับที่ 25 อีกเช่นเดียวกัน และมีสัญลักษณ์ประจำจังหวัดที่เห็นแล้วจะเป็นเอกลักษณ์เลยคือต้นกระบก..