Tag: วัดปัญญานันทาราม

เที่ยวได้ไม่ไกลเมืองกรุงใน จังหวัดปทุมธานี

เที่ยวได้ไม่ไกลเมืองกรุงใน จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่เราอยู่กันส่วนมากแล้วว่าอยู่ในเขตพื้นที่ทางภาคกลาง ที่อยู่ติดต่อกับเมืองกรุงของบ้านเรา ที่มีความสวยงามมากในพื้นที่ และมีจุดท่องเที่ยวหลายแห่ง ที่ล้วนมีความน่าสนใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้น โดยเมื่อก่อนจะเรียกกันว่าเมืองปทุม โดยมีการเปลี่ยนชื่อมาเรียกจนถึงปัจจุบันนี้ และมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 70 ของประเทศไทย และมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 1.1 ล้านคนด้วยกัน อีกทั้งยังจัดอันดับผู้คนอาศัยอย่ามากเป็นอันดับที่ 16 ของไทย ที่ถือว่ามีความแออัดในเรื่องผู้คนมากพอสมควร โดยต้นทองหลางหลาย และดอกบัวหลวง..