Tag: วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

พลาดได้ไงมาเที่ยวกันได้ที่ จังหวัดพิษณุโลก

พลาดได้ไงมาเที่ยวกันได้ที่ จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่มีการจัดให้อยู่ในเขตของทางภาคเหนือตอนล่าง ที่มีความสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติที่น่าประทับใจ มีภูเขา ป่าไม้ ที่มีความสวยงามมาก โดยพื้นที่อันกว้างใหญ่นี้อยู่ในอันดับที่ 16 ของประเทศไทย และมีประชากรอยู่ด้วยกันไม่ต่ำกว่า 8 แสนคน ที่ถือว่าเป็นจำนวนไม่ได้มากเท่าไหร่นัก ที่ความหนาแน่นในพื้นที่ยังไม่เยอะเท่ากับจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียง มีความปลอดโปร่ง โดยเมื่อก่อนมีชื่อเมืองนี้ว่าสองแคว นครพิษณุโลกสองแคว และยังมีอีกหลายชื่อที่ได้เรียกกันมานานแล้ว จนเปลี่ยนชื่อมาใช้จนในปัจจุบันนี้นั่นเอง โดยดอกไม้ที่เป็นขึ้นชื่อของจังหวัดคือนนทรี..