Tag: วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร

ลุยเดินทางท่องเที่ยวใน จังหวัดพิษณุโลก กัน !!

ลุยเดินทางท่องเที่ยวใน จังหวัดพิษณุโลก กัน !!

จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก ล้วนมีความสวยงามในแบบที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ตาม โดยตั้งอยู่ในเขตของทางภาคเหนือที่มีประชากรอาศัยหลายแสนคน โดยเมื่อก่อนนี้อาจจะมีการใช้ชื่อว่านครพระพิษณุโลกสองแคว จันทรบุรี สองแคว เป็นต้น ที่ชื่อนี้มีการเปลี่ยนมาเรื่อยๆ จนมาใช้ชื่อในปัจจุบันตามที่เราได้ยินกัน ใครที่สนใจเดินทางแวะมาเที่ยว ไม่เคยที่จะผิดหวังกลับบ้านไป โดยเฉลี่ยแล้วอากาศที่แห่งนี้ไม่ร้อนเมื่ออยู่ตามนอกเมืองไป แต่ถ้าในตัวเมืองก็จะร้อนอยู่พอสมควร ในช่วงของฤดูร้อน โดยมีต้นปีบและดอกนนทรี เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ ใครที่ผ่านไปมาพบเห็นจะเกิดความประทับใจ โดยความหมายของชื่อจังหวัดนี้คือโลกแห่งพระวิษณุ..