Tag: วัดมณีวงศ์

จังหวัดนครนายก แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทย

จังหวัดนครนายก แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทย

จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตของภาคกลางที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่มาก ที่ชื่อนี้ไม่ได้มีการปรากฎว่าเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อน โดยมีพื้นที่ไม่ได้กว้างเท่าไหร่นัก จัดอันดับแล้วอยู่ที่ 67 ของประเทศไทย แต่ประชากรไม่มีความหนาแน่นเลยทีเดียว มีจำนวนเพียงแค่ 2 แสนกว่าคนเท่านั้น ถือว่ากำลังพอดี และที่สำคัญเมื่อมาจังหวัดนี้แล้วเราจะพลาดได้ไงกับสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดที่มีต้นสุพรรณิการ์และดอกสุพรรณิการ์ ที่มีความสวยงามเป็นสิ่งที่ทำให้นึกถึงนั่นเอง โดยห่างออกจากเมืองกรุงเทพไม่นานเท่าไหร่นัก อยู่เป็นเขตที่ติดต่อกัน โดยอำเภอเมืองของจังหวัดจะมีพื้นที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติ ที่เรารู้จักกันและคุ้นเคยคือเขาใหญ่ ที่มีพื้นที่กว้าง เต็มไปด้วยต้นไม้แลละสัตว์อีกหลายสายพันธุ์..