Tag: ศาลหลักเมือง

เดินทางมาเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร กันให้ได้

เดินทางมาเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร กันให้ได้

จังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดที่เราต่างคุ้นเคยกับชื่อกันอยู่แล้ว ที่ตั้งอยู่ในเขตของภาคกลาง ที่ถือว่ามีความสวยงามของป่าธรรมชาติที่น่าสนใจอยู่มาก โดยมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า 7 แสนคน ที่ห่างจากตัวเมืองหลวงกรุงเทพมหานครไม่กี่ร้อยกิโลเมตรเท่านั้น โดยมีพื้นที่จังหวัดนี้ใหญ่เป็นอันดับที่ 22 ของไทยเรา ที่มีพื้นที่สวยงามน่าค้นหา และมีจุดท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ที่นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจกัน และประชากรมากเป็นอันดับที่ 54 ของทั้งหมดในประเทศ โดยมีต้นไม้ประจำจังหวัดคือสีเสียดแก่น และดอกไม้ทีรู้จักกันคือพิกุล ที่ส่งกลิ่นหอม..