Tag: อำเภอเชียงดาว

ดอยหลวงเชียงดาว แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในประเทศไทย

ดอยหลวงเชียงดาว แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในประเทศไทย

ดอยหลวงเชียงดาว สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ จะตั้งอยู่ในอำเภอเชียงดาว ในจังหวัดเชียงใหม่ของไทย ที่อยู่ในทางภาคเหนือ ในการเดินทางที่ต้องใช้ประสบการณ์และความเข้าใจในเส้นทางให้ดี แล้วดอยนี้สูงอยู่อันดับที่ 3 เมื่อเทียบกับระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 2,000 กว่าเมตร ที่ให้เราได้ถ่ายรูปกันสวยๆ ชมวิว ได้สูดอากาศในยามเช้าที่สดชื่น ไฮไลท์ความน่าสนใจใน ดอยหลวงเชียงดาว ความน่าสนใจในที่เที่ยวแห่งนี้ที่ถือว่าเป็นดอยที่ใหญ่ ที่มีอายุมากกว่า 200 ล้านปีมาแล้ว..