Tag: เกาะช้าง

เดินทางมาเที่ยวด้วยกันที่ เกาะช้าง จังหวัดตราด

เดินทางมาเที่ยวด้วยกันที่ เกาะช้าง จังหวัดตราด

เกาะช้าง เป็นแหล่งของสถานที่ในการท่องเที่ยวที่จริงแล้วนั้นมีชื่อเต็มว่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง แต่จะมีการเรียกสั้นๆตามข้างต้นนั่นเอง จนเกิดการติดปากและเป็นที่คุ้นเคยหูไปแล้ว มีการตั้งอยู่ในจังหวัดตราด ที่เป็นขึ้นชื่อของประเทศไทย และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจกันมาก จนแวะเวียนมาเที่ยวชม ที่นับว่าเป็นเกาะที่ใหญ่สุดแล้วในไทย จากทั้งหมด 50 กว่าเกาะ โดยที่เรียกกันว่าเกาะนี้นั้นเนื่องจากว่ามีเขาที่สูงใหญ่ แล้วมีผาหินที่เกิดขึ้นซับซ้อนไปมา แล้วมียอดเขาที่เป็นเอกลักษณ์อีกแห่งคือสลักเพชร แล้วมีป่าที่ร่มเย็น มีความสมบูรณ์ ระบบนิเวศน์ดีกว่าที่คิด แล้วเป็นป่าดิบเขาที่มีน้ำตกอยู่ในพื้นที่นี้อีกด้วย..