Tag: เขื่อนเชี่ยวหลาน

ตะลุยท่องเที่ยวในประเทศไทยไปกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตะลุยท่องเที่ยวในประเทศไทยไปกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจอย่างมาก โดยมีชาวต่างชาติจำนวนมากที่ให้ความสนใจ นับว่าอยู่ในเขตของภาคใต้ ที่ใหญ่มีพื้นที่มากเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศไทยด้วยกัน โดยมีประชากรอาศัยอยู่มากถึง 1 ล้านคนเป็นอย่างต่ำ และจำนวนนี้มากเป็นอันดับที่ 20 ของไทย ที่มีความหนาแน่นไม่ได้มากเท่าไหร่นัก แล้วสัญลักษณ์ประจำจังหวัดคือต้นเคี่ยม และดอกบัวผุด ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ที่น่าประทับใจมาก โดยนับว่าเป็นสิ่งทีดีเมื่อมีคนพูดถึงจังหวัดนี้ ในดินแดนทางภาคใต้ของไทย โดยส่วนมากแล้วจะนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก..