Tag: โป่งผีเสื้อ

เทศกาลดูความสวยงามของผีเสื้อ ประจำปีของ จังหวัดสระแก้ว

เทศกาลดูความสวยงามของผีเสื้อ ประจำปีของ จังหวัดสระแก้ว

วันนี้จะพาทุกคนไปท่องเที่ยวเทศกาลประจำจังหวัด ของจังหวัดสระแก้วนั่นก็คือเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา แต่ละปีจะมีการจัดงานและเมื่อปีพศ2562 ก็ได้มีการจัดงานตั้งแต่ช่วง พฤษภาคมถึงช่วงเดือนสิงหาคมถือได้ว่าเป็นเทศกาลดูผีเสื้อประจำปี พาทุกคนมารู้จักกับวิถีการดำเนินชีวิตและเทศกาลต่างๆของแต่ละจังหวัดที่จะมีเทศกาลที่แตกต่างกันออกไปหรือเรียกว่าประเพณีประจำจังหวัดที่ไม่เหมือนกันวันนี้ก็พามาท่องเที่ยวสำหรับ ความสวยงามในการดูผีเสื้อ จังหวัดสระแก้ว ในปี 2563 ยังไม่ได้มีการจัดงานเพราะอะไร ว่าเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 เพื่อลดการแพร่ระบาดนั่นเอง แต่ก็เชื่อว่าในปีต่อๆไปที่สถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้วเทศกาลนี้ก็ยังคงอยู่ให้ทุกคนได้มาท่องเที่ยวอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอเที่ยวปี 2564 ที่กำลังจะมาถึงดีกว่าว่าเทศกาลดูผีเสื้อนี้จะสวยงามมากขนาดไหน แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว เดี๋ยวจะทำการแนะนำสำหรับสถานที่ที่ใช้หรือจุดรับชมผีเสื้อปางสีดากันดีกว่า..